Nahlásiť voľné vozidlo

Kontaktovať dispečera

Čo by mal vedieť každý, kto sa podieľa na medzinárodnej preprave tovarov?

, Ing. Peter Formela

V prvom rade by mal mať prehľad v medzinárodných dohovoroch a zmluvách, platných v medzinárodnej preprave tovarov. Tieto dohovory sú dôležité z toho dôvodu, že zjednocujú pravidlá v tejto činnosti a sú nadradené zákonom a normám platným v jednotlivých štátoch, ktoré sú signatármi týchto dohovorov.

Chcel by som dať do vašej pozornosti najmä tieto dohovory a zmluvy platné v medzinárodnej cestnej doprave:

 1. Dohovor CMR - Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave a zodpovednosti dopravcu

 2. Dohovor AETR – Dohovor rieši režim práce osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave

 3. Dohovor ADR – Dohovorom sa rieši medzinárodná preprava nebezpečných vecí v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

 4. Dohovor ATP –  Dohovorom sa rieši medzinárodná preprava skaziteľných potravín cestnou nákladnou dopravou

 5. Dodacie doložky INCOTERMS 2010

 6. Medzinárodná cestná nákladná doprava a colná problematika zahŕňajúca také dohovory a zmluvy, ako sú Dohovor o používaní karnetov TIR,  Dohovor o používaní ATA karnetov, Dohovor o spoločnom tranzitnom režime 

 7. Medzinárodná preprava nadmerných a nadrozmerných nákladov cestnou  dopravou - toto nerieši žiadny medzinárodný dohovor, aj keď väčšina štandardov v jednotlivých štátoch je veľmi podobných, existujú aj výnimky

Súvisiace články

 • Niečo z praktických vecí pri samotnej realizácii prepravy

  Čítať viac ›
 • Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

  Čítať viac ›