Nahlásiť voľné vozidlo

Kontaktovať dispečera

Bezpečné parkovanie kamiónov v Európe

, Mgr. Peter Formela

Pozrieme sa na zákutia bezpečnosti kamiónovej prepravy a niektoré riešenia, ktoré dnešná doba ponúka.

Bezpečnosť parkovania pre kamióny je dôležitou témou pre dopravné spoločnosti, pretože vytvára mnoho rizík pre ich vodičov a ich náklad. Medzi najväčšie riziká pre zaparkované kamióny patria krádeže, vlámania do vozidiel, vandalizmus, útoky na vodičov a ich náklad, a dokonca aj obchodovanie s ľuďmi.

Podľa štatistík sa každý rok v Európe stáva približne 25 000 krádeží z kamiónov. Krádeže zahŕňajú náklad, palivo, náradie, techniku a iné cennosti. Väčšina týchto krádeží sa stáva na parkoviskách a na záchytných parkoviskách pre kamióny. V niektorých prípadoch sú kamióny aj násilne prepadnuté, čo môže ohroziť aj vodiča a iných ľudí v blízkosti vozidla. Vlámanie do kamiónov a vandalismus sú ďalšie zločiny, ktoré súvisia s parkovaním pre kamióny. Vlámanie do vozidiel môže viesť k strate nákladu a poškodeniu techniky. Vandalizmus môže zahŕňať poškodzovanie nákladu a samotného vozidla, čo môže mať za následok dodatočné náklady a stratu času pre dopravné spoločnosti. Útoky na vodičov a ich náklad sú ďalším rizikom, ktoré sa stáva na parkoviskách pre kamióny. Niektoré kamióny sú cieľom útokov z dôvodu cennosti ich nákladu, zatiaľ čo iné sú útočiskom pre pašerákov a obchodníkov s ľuďmi. Tieto riziká si vyžadujú riešenia, ktoré zlepšia bezpečnosť parkovania pre kamióny a zabezpečia ochranu vodičov a ich nákladu.

Ako sme uviedli v úvode, pre dopravné spoločnosti je bezpečnosť vodičov a ich nákladu veľmi dôležitá, a preto sa snažia nájsť spoľahlivé parkovacie miesta pre svoje kamióny. Našťastie existujú rôzne spoločnosti, ktoré ponúkajú bezpečné parkovacie miesta pre kamióny v celej Európe.

Nové parkoviská pre nákladné vozidlá ako odpoveď na ich nedostatok

Spoločnosť Truck Parking Europe má sieť parkovísk pre kamióny, ktorá poskytuje viac ako 30 000 parkovacích miest v celej Európe. Tieto parkoviská sú vybavené bezpečnostnými kamerami, osvetlením a bránami na kontrolu vjazdu a výjazdu vozidiel. Okrem toho poskytuje spoločnosť informácie o záchytných parkoviskách a parkovacích miestach pre kamióny na svojej webovej stránke a cez svoju aplikáciu.

Spoločnosť SnapACC vyvinula aplikáciu, ktorá pomáha dopravným spoločnostiam nájsť bezpečné parkovacie miesta pre kamióny. Spoločnosť ponúka prístup k viac ako 150 000 parkovacím miestam pre kamióny v celej Európe, vrátane miest, ktoré sú súčasťou siete Truck Parking Europe. Aplikácia poskytuje vodičom kamiónov informácie o bezpečnosti a vybavení parkovísk, vrátane možností občerstvenia, toalet, sprch a iných zariadení.

Dopravné spoločnosti môžu využiť tieto spoločnosti a ich služby, aby zabezpečili bezpečné parkovanie pre svoje kamióny. Sú to veľmi užitočné nástroje, ktoré pomáhajú vodičom nájsť bezpečné parkovacie miesta v celej Európe a zabezpečiť tak bezpečnosť svojho nákladu a zariadení.

Na záver ponúkam odkazy na spomínané riešenia:

https://www.snapacc.com/locations/

https://www.truckparkingeurope.com/secure-truck-parking-overview/belgium/

https://app.truckparkingeurope.com/?lat=48.54821612508417&lng=7.95519531250001&zoom=5